Grankulla svenska kulturförening rf.  

 

Styrelsens sammansättning 2019-2020

Patrik Limnell, ordförande; tfn 0400505202,

e-post:  pati(at)welho.com

 

Eva Wörlund, vice ordförande

Christoffer Lindqvist, sekreterare

Jessica Lerche

Tom Sandström

Alf Skogster

Marianne Svartbäck

 

Barbara Åkerberg, kassör utanför styrelsen

Kaj Kankaanpää, webbmaster

=============

Årsmötesprotokoll 2019 (läs)

 

GsK Medlemsbrev våren 2019 (läs)