Grankulla svenska kulturförening rf.  

 

Styrelsens sammansättning 2022-2023

Christoffer Lindqvist , ordförande; tfn, +358 50 1490

e-post: christoffer@moisk.com

 

Mia Smulter, vice ordförande

Marianne Svartbäck, sekreterare

Lotta von Knorring, kassör

Gunilla Löfstedt-Söderholm, medieansvarig

John Bergman,

Fredrik Waselius,

 

Utanför styrelsen:

Kaj Kankaanpää, webbmaster

=============