Grankulla svenska kulturförening rf.  

 

Styrelsens sammansättning 2021-2022

Patrik Limnell, ordförande; tfn 0400505202,

e-post:  pati(at)welho.com

 

Marianne Svartbäck, viceordf.

Christoffer Lindqvist, sekreterare

Lotta von Knorring, kassör

Gunilla Löfstedt-Söderholm

Alf Skogster

Mia Smulter

 

Utanför styrelsen:

Kaj Kankaanpää, webbmaster

=============