Grankulla svenska kulturförening rf.  

 

Styrelsens sammansättning 2023-2024

Christoffer Lindqvist , ordförande; tfn, +358 50 1490

e-post: christoffer@moisk.com

 

Mia Smulter, vice ordförande

Marina Almark

Maria Ekman

Lotta von Knorring, kassör

Gunilla Löfstedt-Söderholm, medieansvarig

Fredrik Waselius,

 

=============