GSK Registerbeskrivning, klicka och läs!

===============

 

§ 4

Till föreningen kan ansluta sig 15 år fylld person, som arbetar för föreningens syfte. Om medlems inträde besluter styrelsen. Styrelsen kan likaså utesluta medlem, som verkat i strid med föreningens syften. Om medlemsavgifter besluter årsmötet.

 

Medlemsavgiften är € 20,00.


Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Skriv siffran 9 med bokstäver: