Svenska dagen 6.11.2019 i Nya Paviljongen.

 

Grankulla svenska kulturförening firade Svenska dagen den 6 november med musikunderhållning och kaffebjudning i Nya Paviljongen.

Festtalet  ”Utan tvivel är man inte riktigt klok” hölls av journalisten Torbjörn Kevin, f.d. chefredaktör för Åbo Underrättelser. Kevin har följt med riksdagsvalen i Finland sedan år 1966, långt innan journalistkarriären inleddes. Som ledarskribent för ÅU har han fördjupat sig i samhällsfrågor, skrivit vasst och initierat om politik och ingående analyserat finländsk politik. Efter pensioneringen har analyserna fortsatt i bland annat Hufvudstadsbladet.

Musikunderhållningen ingår som en viktig programpunkt i Svenska dagen-festen. I år stod årskurs 3 i Granhultsskolan för musiken. Klassläraren Lotta Vaenerberg ledde musikgruppen som sjöng sånger ur musikalen Robin Hood.

Grankulla Ukulele Sällskap GrUS  framförde musik av varierande slag, allt från Stormskärs Maja till Chattanooga Choo Choo. När gruppen är fulltalig består den av Anders Jahnsson, Markus Jahnsson, Marina Lindholm, Peik Stenberg, Marcus Åberg och Lilli Sukula Lindblom.

Följande i tur att sjunga var kvartetten Carpe Diem som består av fyra herrar, Paul von Weymarn, Kurt-Erik Förström, Ilmari Hytönen och Veli Kokkonen. De sjöng a capella, det vill säga utan instrumentalt ackompanjemang, Carl Mikael Bellmans ”Käraste bröder”, Jean Sibelius ”Fridolins dårskap”  och Ben Oaklands ”Java Jive”.

Till kvällens höjdpunkter hörde presentationen av skådespelaren Nina Hukkinen, som är Årets Grankullabo 2019. Hon är just nu aktuell i en pjäs på Svenska Teatern men har också många andra uppdrag. Projektet Läsdrama på Vallmogård, som hon startade för 15 år sedan, har blivit välbesökta teaterkvällar för kulturintresserade grankullabor. Läsdramat är ett slags dramatisk högläsning för vuxna.

Kvällen avslutades som sig bör med allsång, Modersmålets sång, till ackompanjemang av Marina Lindholm. Därefter serverades kaffe med tilltugg i foajén. 

 

Elever i åk 3 i Granhultsskolan, klass- och musiklärare Lotta Vaenerberg vid pianot.

 

Grankulla Ukulele Sällskap GrUS med Marina Lindholm, Markus Jahnsson, Marcus Åberg och Anders Jahnsson.

 

Herrkvartetten Carpe Diem med Paul von Weymarn (t.v.), Kurt-Erik Förström, Ilmari Hytönen och Veli Kokkonen.

 

Årets Grankullabo Nina Hukkinen med festtalaren Torbjörn Kevin (t.v.) och kulturföreningens ordförande Patrik Limnell.

 

Fotograf: Anders Svartbäck

================

 

Årsmöte den 26 mars 2019

Ortnamn väckte intresse på årsmötet

 

Grankulla svenska kulturförening rf kallade till årsmöte den 26 mars 2019 i Villa Vallmogård på Vallmogränden i Grankulla.

Stadgeenliga ärenden behandlades i snabb ordning, bland annat årsberättelse och bokslut för 2018 samt verksamhetsplan och budget för 2019. Mötet beslöt också bibehålla medlemsavgiften vid 10 euro. 

Styrelsen för år 2019 består av ordförande Patrik Limnell, vice ordförande Eva Wörlund, sekreterare Christoffer Lindqvist. Styrelsemedlemmar är Jessica Lerche, Tom Sandström, Alf Skogster och Marianne Svartbäck. Kassör utanför styrelsen är Barbara Åkerberg. Webbmaster Kaj Kankaanpää.

Kulturföreningen planerar att ge ut en bok ”Värdefulla byggnader” om villorna i Grankulla. Marianne Svartbäck kommer att arbeta med projektet.

Kulturföreningen ger också ut en tidning i höst. Eva Wörlund är chefredaktör för ”Vi i Grankulla”.

 

Efter årsmöteshandlingarna berättade språkforskaren och redaktören Erik M Snellman om ortnamn i Nyland. Han visade kartor prydda med gamla ortnamn av vilka många påminner om eller heter lika som dagens ortnamn. 

 

Erik M Snellman

 

Rastila eller Rastböle var till exempel en känd rastplats bland resande i mitten av 1400-talet. Detta finns det skriftligt belägg på och namnet har stått oförändrat. När Gustav Vasa grundade Helsingfors på 1550-talet slogs trettio mindre byar ihop. 

- Redan då sysslade överheten med kommun-  och bysammanslagningar!

”Grän(n)kulla var en plats som så småningom kom att heta Grankulla. Eventuellt av ordet ”grän(n); gränje” som betydde granskog.

På en karta från slutet av 1700-talet hittar man namnet Gallträsk. Det finns ingen slutlig förklaring till detta, men eventuellt kan en galgbacke ha funnits på området. Eller att vattnet har varit osedvanligt smutsigt, illaluktande som galla, därav Gallträsk. 

Men detta är blott ett axplock bland ortnamn som presenterades på årsmötet.

======================