Läs senaste nummer av "Vi i Grankulla"

- - - - - 

Kulturäventyr runt Gallträsk och konsert med Sås & Kopp


Grankulla svenska kulturförening rf ordnar ett kreativt familjejippo med fritt inträde söndagen den 17 september kl. 13-15 runt Gallträsk, med start och mål på daghemmet Grytets gård, Södra Heikelvägen 5. Kulturäventyret består av ett antal markerade stationer på friluftsleden runt Gallträsk (ca 1,5 km), där deltagarna får lösa gåtor som bildar ett lösenord på den äventyrskarta som alla får vid starten. Deltagarna får välja om de promenerar med- eller motsols runt Gallträsk, gåtorna behöver inte lösas i kronologisk ordning. Kulturäventyret kulminerar på daghemmet Grytets gård med sång och musik med 30-årsjubilerande Sås & Kopp. Under konserten säljs saft och bulle. Tanken är att hela familjen, generationsöverskridande, ska kunna delta, trivas och lära sig något nytt om konsten och kulturen i Grankulla och stadens historia. Kulturäventyret är ingen tävling, utan en upplevelse och glad samvaro i kulturens tecken. Evenemanget genomförs med understöd av Svenska kulturfonden, Grankulla stad, Föreningen Konstsamfundet och Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla. Mera information om evenemanget finns på Grankulla svenska kulturförenings kanaler på sociala medier (granikultur).

Foto: Cata Portin

=======

Aktuellt:

Under februari 2023 fanns vår fotoutställning "Villor och hus i Grankulla" till beskådande i Galleriet vid biblioteket. Glädjande många, 2088 personer, besökte utställningen. Av dem skrev 650 i gästboken.
Utställningen uppmärksammades också både i tidningspress och radio. På Grankulla stads FB-sidor kan man ännu följa med en "online-guidning" med Christoffer Lindqvist och Henrik Bremer framför kameran och Gisela Montonen bakom den.

Grankulla svenska kulturförening r.f. har profiler på både Instagram och Facebook:

=======

 

 

 

=================