Grankulla svenska kulturförening rf.

 

Föreningens tidningar "Vi i Grankulla" kan du även läsa i fliken "Arkiv med tidningar" (klicka och läs)

 

Det första numret av tidningen Vi i Grankulla utkom i januari 1969. Trots beslutet om att grunda en lokaltidning fortsatte SFP i Grankulla att ge ut tidningen under åren 1970-1988. I dag ges den ut av Grankulla svenska kulturförening. Tidningen, som tidigare gavs ut i tabloidformat, utkommer numera i A4-format, 1-2 gånger om året. Den delas ut till svenskspråkiga och tvåspråkiga hushåll i Grankulla.

===============

Du undrar kanske vad det är för en förening? Här är en kort beskrivning. Diskussionerna om att grunda en kulturförening i Grankulla började i slutet av 1980-talet och den 5 december 1990 registrerades Grankullas egen kulturförening, som har registernummer 153865. Föreningen har 157 medlemmar. Tom Sandström, som var med och undertecknade stiftelseurkunden, påpekar att man ville grunda en partipolitiskt obunden förening som kunde ge ut tidningen Vi i Grankulla och vara en samlande kraft för kulturen på orten. Esbo svenska kulturförening, som grundades 1984, hade redan etablerat sig på ett förtjänstfullt sätt.


Föreningens första ordförande var Christoffer Grönholm, på posten följde sedan Christoffer Sundman, Tom Sandström, Patrik Limnell, och år 2022 valdes Christoffer Lindqvist.


Enligt stadgarnas ändamålsparagraf är föreningens syfte att främja och stöda det svenska kulturarbetet i Grankulla genom mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar. Förutom att ge ut tidningen ordnar föreningen Svenska dagen-fester, kulturaftnar, julkonserter, allsångskvällar och utser Årets Grankullabo.


Kulturaftnarna brukar vara välbesökta med välkända författare eller kulturpersonligheter på besök. Föreningen har haft besök av Finlandiapristagarna Kjell Westö och Bo Carpelan, författaren och journalisten Anna-Lena Laurén, konst- och kulturhistoriker Carl Jacob Gardberg samt författarna Märta Tikkanen, Vivi-Ann Sjögren och Monica Fagerholm.

År 2015 höll Hbl-redaktören Stefan Lundberg och fotografen Leif Weckström föredrag om reportageresan ”I Daphnes kölvatten”. I februari 2016 besökte vetenskapsjournalisten och Topeliuspristagaren Markus Rosenlund årsmötet och berättade om sin resa till Atacamoöknen i Chile

”Att segla är nödvändig” lydde rubriken på en minnenas kväll med Lasse Mårtenssons artistvänner samma år i december. ”Om visan som konstform i ord och ton” berättade trubaduren Henrik Huldén 2017.  Följande år när Finland hade firat 100 år som republik berättade journalisten och författaren Staffan Bruun om Finlands ödesstunder utgående från boken ”Så formades Finland”. På årsmötet i mars 2019 berättade språkforskaren och redaktören Erik M. Snellman om ortnamn i Nyland.

 

Under ett par års tid har kulturföreningen samarbetat med medlemmar i Grankulla svenska pensionärers Fotoklubb. Resultatet kulminerade i en fotoutställning i Grankulla stadshus den 19-30 november 2018 och den 15 oktober till den 30 november 2019 i Villa Breda.

Drygt sextio kulturhistoriskt värdefulla och vackra gamla byggnader och villor har fotograferats och dokumenterats  till minne av ett samhälle som upplevde sin första guldålder i byggnadsarbete och bosättning i början av seklet. De flesta villor uppfördes i nyklassicism och sena 1920-talets funktionalism.

Till planerna hör att också ge ut en bok om villorna.


År 2005 instiftade kulturföreningen priset Årets Grankullabo, avsett för personer som jobbar för kulturen i Grankulla. Det första priset delades ut till stadens tidigare långvariga kultursekreterare lulturrådet Clara Palmgren. Sjutton välmeriterade personer har under fjorton års tid tilldelats hederstiteln Årets Grankullabo.


Blev du intresserad av att delta i föreningen? Tag då kontakt med ordförande Christoffer Lindqvist, tel. +358 50 1490, e-post: christoffer@moisk.com.